🔥Buy one pair of shoes, get the second pair 50% off 🔥

FORVIEW

Tá an suíomh Gréasáin seo á oibriú ag Fashionray. Ar fud an tsuímh, tagraíonn na téarmaí “muid”, “sinn” agus “ár” do Fashionray . Cuireann Fashionray an suíomh Gréasáin seo ar fáil, lena n-áirítear an fhaisnéis, na huirlisí agus na seirbhísí go léir atá ar fáil ón suíomh seo duit, an t-úsáideoir, ar choinníoll go nglacfaidh tú leis na téarmaí, coinníollacha, polasaithe agus fógraí go léir atá luaite anseo.

Trí chuairt a thabhairt ar ár suíomh agus/nó rud éigin a cheannach uainn, glacann tú páirt inár “Seirbhís” agus aontaíonn tú a bheith faoi cheangal ag na téarmaí agus coinníollacha seo a leanas (“Téarmaí Seirbhíse”, “Téarmaí”), lena n-áirítear iad sin téarmaí agus coinníollacha agus beartais bhreise dá dtagraítear anseo agus/nó ar fáil trí hipearnasc. Baineann na Téarmaí Seirbhíse seo  le gach úsáideoir ar an suíomh, lena n-áirítear gan teorainn úsáideoirí ar brabhsálaithe, díoltóirí, custaiméirí, ceannaithe agus/nó ranníocóirí ábhair iad.

Léigh na Téarmaí Seirbhíse seo go cúramach le do thoil roimh rochtain a fháil ar ár suíomh Gréasáin nó roimh úsáid a bhaint as. Trí rochtain a fháil ar aon chuid den suíomh nó trí úsáid a bhaint as, aontaíonn tú a bheith faoi cheangal ag na Téarmaí Seirbhíse seo. Mura n-aontaíonn tú le téarmaí agus coinníollacha uile an chomhaontaithe seo, ní fhéadfaidh tú rochtain a fháil ar an suíomh Gréasáin ná aon seirbhísí a úsáid. Má mheastar na Téarmaí Seirbhíse seo mar thairiscint, tá glacadh teoranta go sainráite do na Téarmaí Seirbhíse seo.

Beidh aon ghnéithe nó uirlisí nua a chuirtear leis an stór reatha faoi réir na dTéarmaí Seirbhíse freisin. Is féidir leat an leagan is déanaí de na Téarmaí Seirbhíse a athbhreithniú am ar bith ar an leathanach seo. Coimeádaimid an ceart chun aon chuid de na Téarmaí Seirbhíse seo a nuashonrú, a athrú nó a athsholáthar trí nuashonruithe agus/nó athruithe ar ár suíomh Gréasáin a phostáil. Is ortsa atá an fhreagracht an leathanach seo a sheiceáil go tréimhsiúil le haghaidh athruithe. Is ionann do úsáid leanúnach nó rochtain ar an suíomh Gréasáin tar éis aon athruithe a phostáil agus glacadh leis na hathruithe sin.

Tá ár siopa á óstáil ar Shopify Inc. Cuireann siad ardán ríomhthráchtála ar líne ar fáil dúinn a ligeann dúinn ár gcuid táirgí agus seirbhísí a dhíol leat.


MÍR 1 - TÉARMAÍ SIOPA AR LÍNE

Trí aontú leis na Téarmaí Seirbhíse seo, léiríonn tú go bhfuil tú ar a laghad d’aois an tromlaigh i do stát nó cúige cónaithe, nó go bhfuil tú in aois an tromlaigh i do stát nó i do chúige cónaithe agus tusa. tar éis do thoiliú a thabhairt dúinn cead a thabhairt d’aon duine de do mhionchleithiúnaithe an suíomh seo a úsáid.

Ní fhéadfaidh tú ár gcuid táirgí a úsáid chun aon chríche mídhleathach nó neamhúdaraithe ná ní féidir leat, agus tú ag úsáid na Seirbhíse, aon dlíthe i do dhlínse a shárú (lena n-áirítear dlíthe cóipchirt ach gan a bheith teoranta dóibh).

Níl cead agat péisteanna ná víris ar bith nó cód millteach ar bith a tharchur.

Má sháraítear nó má sháraítear aon cheann de na Téarmaí cuirfear deireadh láithreach le do Sheirbhísí.


MÍR 2 - COINNÍOLLACHA GINEARÁLTA

Coimeádaimid an ceart seirbhís a dhiúltú d’aon duine ar chúis ar bith ag am ar bith.

Tuigeann tú gur féidir d’inneachar (gan faisnéis cárta creidmheasa san áireamh) a aistriú gan chriptiú agus go mbeadh (a) tarchur thar líonraí éagsúla i gceist; agus (b) athruithe chun ceanglais theicniúla a bhaineann le líonraí nó feistí nasctha a chomhlíonadh agus oiriúnú dóibh. Déantar faisnéis cárta creidmheasa a chriptiú i gcónaí le linn aistrithe thar líonraí.

Aontaíonn tú gan aon chuid den tSeirbhís a atáirgeadh, a dhúbailt, a chóipeáil, a dhíol, a athdhíol ná a shaothrú, ná úsáid na Seirbhíse, ná rochtain ar an tSeirbhís nó aon teagmháil ar an suíomh Gréasáin trína gcuirtear an tseirbhís ar fáil, gan cead sainráite i scríbhinn uainn.

Tá na ceannteidil a úsáidtear sa chomhaontú seo san áireamh mar áis amháin agus ní chuirfidh siad teorainn leis na Téarmaí seo ná ní chuirfidh siad isteach ar aon bhealach eile.


MÍR 3 - CRUINNEAS, IOMLÁN AGUS TRÁTHÚLACHT FAISNÉISE

Nílimid freagrach mura bhfuil an t-eolas a chuirtear ar fáil ar an suíomh seo cruinn, iomlán nó reatha.Cuirtear an t-ábhar ar an suíomh seo ar fáil mar fhaisnéis ghinearálta amháin agus níor cheart brath air nó a úsáid mar an t-aon bhunús chun cinntí a dhéanamh gan dul i gcomhairle le foinsí faisnéise príomhúla, níos cruinne, níos iomláine nó níos tráthúla Tá aon spleáchas ar an ábhar ar an láithreán seo ar do phriacal féin.

D’fhéadfadh faisnéis stairiúil áirithe a bheith sa suíomh seo. Ní gá go bhfuil faisnéis stairiúil reatha agus cuirtear ar fáil í le haghaidh tagartha amháin. Coimeádaimid an ceart chun ábhar an tsuímh seo a mhodhnú am ar bith, ach níl aon oibleagáid orainn aon fhaisnéis ar ár láithreán a nuashonrú. Aontaíonn tú go bhfuil tú freagrach as monatóireacht a dhéanamh ar athruithe ar ár suíomh.


Alt 4 - MODHNUITHE AR AN TSEIRBHÍS AGUS AR PRAGHASANNA

Tá praghsanna ár dtáirgí faoi réir athrú gan fógra.

Coimeádaimid an ceart ag am ar bith an tSeirbhís (nó aon chuid nó ábhar di) a mhodhnú nó a scor gan fógra ag am ar bith.

Ní bheidh muid faoi dhliteanas duitse ná d’aon tríú páirtí as aon mhodhnú, athrú praghais, fionraí nó scor den tSeirbhís.


MÍR 5 - TÁIRGÍ NÓ SEIRBHÍSÍ (má bhaineann)

D’fhéadfadh go mbeadh táirgí nó seirbhísí áirithe ar fáil go heisiach ar líne tríd an suíomh Gréasáin. D’fhéadfadh cainníochtaí teoranta a bheith ag na táirgí nó seirbhísí seo agus ní féidir iad a thabhairt ar ais nó a mhalartú ach amháin de réir ár mBeartas um Fhilleadh.

Tá gach iarracht déanta againn dathanna agus íomhánna ár dtáirgí atá le feiceáil sa siopa a thaispeáint chomh cruinn agus is féidir. Ní féidir linn a chinntiú go mbeidh taispeáint do mhonatóra ríomhaire cruinn ar bith.

Coimeádaimid an ceart, ach níl aon oibleagáid orainn, díolachán ár dtáirgí nó ár Seirbhísí a theorannú d’aon duine, réigiún geografach nó dlínse. Féadfaimid an ceart seo a fheidhmiú ar bhonn cás ar chás. Coimeádaimid an ceart teorainn a chur le cainníochtaí aon táirgí nó seirbhísí a chuirimid ar fáil. Tá gach tuairisc ar tháirgí nó ar phraghsáil táirgí faoi réir a athrú ag am ar bith gan fógra, de réir mar is rogha linne amháin. Coimeádaimid an ceart deireadh a chur le haon táirge ag am ar bith. Tá aon tairiscint ar aon táirge nó seirbhís a dhéantar ar an suíomh seo ar neamhní sa chás go bhfuil sé toirmiscthe.

Ní bharántaímid go gcomhlíonfaidh cáilíocht aon táirgí, seirbhísí, faisnéise, nó ábhair eile a cheannaíonn tú nó a gheobhaidh tú d’ionchais, nó go gceartófar aon earráidí sa tSeirbhís.


MÍR 6 - CRUINNEACHT AN FHAISNÉIS BHILLEÁLA AGUS CHUNTAIS

Coimeádaimid an ceart diúltú d’aon ordú a chuireann tú linn. Féadfaimid, de réir ár rogha féin amháin, cainníochtaí a cheannaítear in aghaidh an duine, in aghaidh an teaghlaigh nó in aghaidh an ordaithe a theorannú nó a chealú. D’fhéadfadh go n-áireofaí ar na srianta sin orduithe arna gcur ag an gcuntas custaiméara céanna nó faoi, an cárta creidmheasa céanna, agus/nó orduithe a úsáideann an seoladh billeála agus/nó seolta céanna. Sa chás go ndéanaimid ordú a athrú nó a chealú, is féidir linn iarracht a dhéanamh fógra a thabhairt duit trí theagmháil a dhéanamh leis an seoladh ríomhphoist agus/nó seoladh billeála/uimhir theileafóin a soláthraíodh ag an am a rinneadh an t-ordú. Coimeádaimid an ceart chun orduithe a theorannú nó a thoirmeasc ar dealraitheach, inár mbreithiúnas aonair, gur déileálaithe, athdhíoltóirí nó dáileoirí iad.

Aontaíonn tú faisnéis reatha, iomlán agus chruinn faoi cheannacháin agus faoi chuntais a sholáthar do gach ceannach a dhéantar ag ár siopa. Aontaíonn tú do chuntas agus faisnéis eile a nuashonrú go pras, lena n-áirítear do sheoladh ríomhphoist agus uimhreacha cártaí creidmheasa agus dátaí éaga, ionas gur féidir linn d'idirbhearta a chur i gcrích agus teagmháil a dhéanamh leat de réir mar is gá.

Le haghaidh tuilleadh sonraí, athbhreithnigh ár bPolasaí um Fhilleadh.


MÍR 7 - Uirlisí ROGHNACHA

Féadfaimid rochtain a sholáthar duit ar uirlisí tríú páirtí nach ndéanaimid monatóireacht orthu ná nach bhfuil aon smacht ná ionchur againn orthu.

Admhaíonn tú agus aontaíonn tú go gcuirfimid rochtain ar a leithéid d’uirlisí “mar atá” agus “mar atá ar fáil” ar fáil gan aon bharántas, uiríll nó coinníollacha de chineál ar bith agus gan aon fhormhuiniú.Ní bheidh aon dliteanas orainn a eascraíonn as nó a bhaineann le d’úsáid uirlisí roghnacha tríú páirtí

Is ar do phriacal agus ar do rogha féin go hiomlán aon úsáid a bhaineann tú as uirlisí roghnacha a thairgtear tríd an suíomh agus ba cheart duit a chinntiú go bhfuil tú eolach ar na téarmaí ar a gcuireann an tríú páirtí ábhartha na huirlisí ar fáil agus go gceadaíonn tú iad. soláthraí(í).

Féadfaimid freisin, amach anseo, seirbhísí agus/nó gnéithe nua a thairiscint tríd an suíomh Gréasáin (lena n-áirítear scaoileadh uirlisí agus acmhainní nua). Beidh gnéithe agus/nó seirbhísí nua den sórt sin faoi réir na dTéarmaí Seirbhíse seo freisin.


MÍR 8 - NAISC TRÍú PÁIRTÍ

D’fhéadfadh ábhair ó thríú páirtithe a bheith san áireamh in ábhar, táirgí agus seirbhísí áirithe atá ar fáil tríd ár Seirbhís.

D’fhéadfadh naisc tríú páirtí ar an suíomh seo tú a threorú chuig láithreáin ghréasáin tríú páirtí nach bhfuil cleamhnaithe linn. Nílimid freagrach as an ábhar nó an cruinneas a scrúdú ná a mheas agus ní bharántas ná ní bheidh aon dliteanas orainn ná aon fhreagracht as aon ábhar nó suíomhanna gréasáin tríú páirtí, nó as aon ábhar, táirgí nó seirbhísí eile de chuid tríú páirtithe.

Níl muid faoi dhliteanas i leith aon dochar nó damáistí a bhaineann le ceannach nó úsáid earraí, seirbhísí, acmhainní, ábhair, nó aon idirbhearta eile a dhéantar maidir le haon láithreáin ghréasáin tríú páirtí. Déan athbhreithniú cúramach le do thoil ar bheartais agus ar chleachtais an tríú páirtí agus cinntigh go dtuigeann tú iad sula ndéanann tú aon idirbheart. Ba cheart gearáin, éilimh, ábhair imní nó ceisteanna maidir le táirgí tríú páirtí a dhíriú chuig an tríú páirtí.


MÍR 9 - BARÚLACHA ÚSÁIDEOIRÍ, AISEOLAS AGUS AIGHNEACHTAÍ EILE

Má sheolann tú, ar ár n-iarratas, aighneachtaí sonracha áirithe (iontrálacha comórtais mar shampla) nó gan iarratas uainn seolann tú smaointe cruthaitheacha, moltaí, moltaí, pleananna nó ábhair eile, cibé acu ar líne, trí ríomhphost, tríd an bpost, nó eile (le chéile, ‘tráchtanna’), aontaíonn tú go bhféadfaimid, ag am ar bith, gan srian, eagarthóireacht a dhéanamh, cóipeáil, foilsiú, scaipeadh, aistriú agus úsáid eile in aon mheán aon tuairimí a chuireann tú ar aghaidh chugainn. Táimid agus ní bheidh aon oibleagáid orainn (1) aon tuairimí a choinneáil faoi rún; (2) cúiteamh a íoc as aon tuairimí; nó (3) freagra a thabhairt ar aon tuairimí.

Féadfaimid, ach níl aon oibleagáid orainn, monatóireacht, eagarthóireacht nó baint a dhéanamh ar ábhar a chinnimid dár rogha féin amháin atá neamhdhleathach, maslach, bagrach, leabhlach, clúmhillteach, pornagrafach, graosta nó inlochtaithe ar shlí eile nó a sháraíonn intleachtúil aon pháirtí. réadmhaoin nó na Téarmaí Seirbhíse seo.

Aontaíonn tú nach sáróidh do thuairimí aon cheart de chuid aon tríú páirtí, lena n-áirítear cóipcheart, trádmharc, príobháideacht, pearsantacht nó ceart pearsanta nó dílsithe eile. Aontaíonn tú freisin nach mbeidh ábhar leabhlach nó mídhleathach, maslach nó gáirsiúil i do thuairimí, nó nach mbeidh aon víreas ríomhaire nó malware eile ann a d'fhéadfadh cur isteach ar aon bhealach ar oibriú na Seirbhíse nó aon láithreán gréasáin gaolmhar. Ní fhéadfaidh tú seoladh ríomhphoist bréagach a úsáid, ligean ort gur duine seachas tú féin tú, ná sinn nó tríú páirtithe a chur amú ar bhealach eile maidir le bunús aon tuairimí. Is tusa amháin atá freagrach as aon tuairimí a thugann tú agus as a gcruinneas. Ní ghlacaimid aon fhreagracht agus ní ghlacaimid aon dliteanas as aon tuairimí a phostálann tú féin nó aon tríú páirtí.


MÍR 10 - EOLAS PEARSANTA

Tá do chur isteach faisnéise pearsanta tríd an siopa á rialú ag ár bPolasaí Príobháideachta. Chun féachaint ar ár bPolasaí Príobháideachta.


MÍR 11 - EARRÁIDÍ, EARRÁIDÍ AGUS EARRÁIDÍ

Ó am go chéile d’fhéadfadh go mbeadh faisnéis ar ár suíomh nó sa tSeirbhís ina bhfuil earráidí clóghrafacha, míchruinneas nó easnaimh a d’fhéadfadh a bheith bainteach le tuairiscí táirge, praghsáil, promóisin, tairiscintí, táillí seolta táirgí, amanna iompair agus infhaighteacht.Coimeádaimid an ceart chun aon earráidí, míchruinneas nó easnaimh a cheartú, agus faisnéis a athrú nó a nuashonrú nó orduithe a chealú má tá aon fhaisnéis sa tSeirbhís nó ar aon láithreán gréasáin gaolmhar míchruinn ag am ar bith gan fógra roimh ré (lena n-áirítear tar éis duit d'ordú a chur isteach)

Ní ghlacaimid faoi aon oibleagáid faisnéis sa tSeirbhís nó ar aon suíomh Gréasáin gaolmhar a nuashonrú, a leasú nó a shoiléiriú, lena n-áirítear gan teorainn, faisnéis phraghsála, ach amháin mar a cheanglaítear le dlí. Níor cheart glacadh leis go dtugann aon uasdátú sonraithe nó dáta athnuachana i bhfeidhm sa tSeirbhís nó ar aon suíomh Gréasáin gaolmhar le fios go bhfuil an fhaisnéis go léir sa tSeirbhís nó ar aon láithreán gréasáin gaolmhar athraithe nó nuashonraithe.

 

ALT 12 - ÚSÁIDÍ COSANTA

Chomh maith le toirmisc eile mar atá leagtha amach sna Téarmaí Seirbhíse, tá cosc ​​ort an suíomh nó an t-ábhar a úsáid: (a) chun aon chríche neamhdhleathach; (b) iarraidh ar dhaoine eile aon ghníomhartha neamhdhleathacha a dhéanamh nó páirt a ghlacadh iontu; (c) chun aon rialacháin, rialacha, dlíthe, nó deasghnátha áitiúla idirnáisiúnta, cónaidhme, cúige nó stáit a shárú; (d) ár gcearta maoine intleachtúla nó cearta maoine intleachtúla daoine eile a shárú nó a shárú; (e) ciapadh, mí-úsáid, masla, dochar a dhéanamh, clúmhilleadh, clúmhilleadh, díspeagadh, imeaglú nó idirdhealú a dhéanamh ar bhonn inscne, claonadh gnéasach, reiligiún, eitneachas, cine, aois, bunús náisiúnta nó míchumas; (f) faisnéis bhréagach nó mhíthreorach a thíolacadh; (g) víris nó aon chineál eile de chód mailíseach a uaslódáil nó a tharchur a úsáidfear nó a fhéadfar a úsáid ar aon bhealach a dhéanfaidh difear d’fheidhmiúlacht nó d’oibriú na Seirbhíse nó aon suíomh Gréasáin gaolmhar, suíomhanna gréasáin eile, nó an Idirlín; (h) faisnéis phearsanta daoine eile a bhailiú nó a rianú; (i) turscar, phish, pharm, leithscéal, damhán alla, crawl, nó scrape; (j) chun aon chríche graosta nó mímhorálta; nó (k) cur isteach ar ghnéithe slándála na Seirbhíse nó aon suíomh Gréasáin gaolmhar, suíomhanna gréasáin eile, nó an Idirlín nó dul timpeall orthu. Coimeádaimid an ceart deireadh a chur le d'úsáid as an tSeirbhís nó as aon suíomh gréasáin gaolmhar chun aon cheann de na húsáidí toirmiscthe a shárú.


ALT 13 - SÉANADH BARÁNTA; TEORANNÚ DLITEANAS

Ní ráthaíocht, ní ionann ná barántaímid go mbeidh d’úsáid dár seirbhís gan bhriseadh, tráthúil, slán nó saor ó earráidí.

Ní bharántaímid go mbeidh na torthaí a d’fhéadfaí a fháil ó úsáid na seirbhíse cruinn nó iontaofa.

Aontaíonn tú gur féidir linn ó am go chéile an tseirbhís a bhaint ar feadh tréimhsí éiginnte ama nó an tseirbhís a chealú am ar bith, gan fógra a thabhairt duit.

Aontaíonn tú go sainráite gur tusa amháin atá i mbaol d’úsáid nó do éagumas úsáid a bhaint as an tseirbhís. Déantar an tseirbhís agus gach táirge agus seirbhís a sheachadtar chugat tríd an tseirbhís a sholáthar (ach amháin mar atá ráite go sainráite againn) ‘mar atá’ agus ‘mar atá ar fáil’ chun tú a úsáid, gan aon léiriú, barántas nó coinníollacha de chineál ar bith, go sainráite nó intuigthe, lena n-áirítear gach barántas intuigthe nó coinníollacha indíoltachta, cáilíocht indíolta, oiriúnacht chun críche áirithe, marthanacht, teideal, agus neamh-sárú.

Ní bheidh Fashionray, ár stiúrthóirí, ár n-oifigigh, ár bhfostaithe, ár gcleamhnaithe, ár ngníomhairí, conraitheoirí, intéirnigh, soláthraithe, soláthraithe seirbhíse nó ceadúnaithe faoi dhliteanas i gcás ar bith díobhála, caillteanas, éilimh, nó aon teagmhas díreach, indíreach, teagmhasach. , damáistí pionósacha, speisialta, nó iarmhartacha de chineál ar bith, lena n-áirítear, gan teorainn, brabúis caillte, ioncam caillte, coigilteas caillte, cailleadh sonraí, costais athsholáthair, nó aon damáiste dá samhail, cibé acu atá siad bunaithe i gconradh, tort (lena n-áirítear faillí), dliteanas docht nó ar shlí eile, a eascraíonn as úsáid a bhaint as aon chuid den tseirbhís nó as aon táirgí arna soláthar ag baint úsáide as an tseirbhís, nó as aon éileamh eile a bhaineann ar aon bhealach le húsáid na seirbhíse nó aon táirge, lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta dóibh, aon earráidí nó easnaimh in aon ábhar, nó aon chaillteanas nó damáiste de chineál ar bith a thabhaítear mar thoradh ar úsáid na seirbhíse nó aon ábhar (nó táirge) a phostáiltear, a tharchuirtear, nó a chuirtear ar fáil ar shlí eile tríd an tseirbhís, fiú má chuirtear in iúl dóibh go bhféadfadh siad a bheith ann mar gheall ar roinnt stát nó dlínsí d o gan eisiamh nó teorannú dliteanais i leith damáistí iarmhartacha nó teagmhasacha a cheadú, sna stáit nó sna dlínsí sin, beidh ár ndliteanas teoranta don mhéid is mó a cheadaítear faoin dlí.

 

MÍR 14 - SÁSÁIL

Aontaíonn tú Fashionray agus ár máthairchuideachta, fochuideachtaí, cleamhnaithe, comhpháirtithe, oifigeach, stiúrthóirí, gníomhairí, conraitheoirí, ceadúnaithe, soláthraithe seirbhíse, fochonraitheoirí, soláthraithe, intéirnigh agus fostaithe a shlánú, a chosaint agus a shealbhú, neamhdhíobhálach ó aon. éileamh nó éileamh, lena n-áirítear táillí réasúnta aturnae, arna ndéanamh ag aon tríú páirtí mar gheall ar nó ag eascairt as do shárú ar na Téarmaí Seirbhíse seo nó na doiciméid a ionchorpraíonn siad trí thagairt, nó do shárú ar aon dlí nó cearta tríú páirtí-. cóisir.


ALT 15 - DÉAGACHTACHT

I gcás go gcinnfear go bhfuil aon fhoráil de na Téarmaí Seirbhíse seo neamhdhleathach, neamhní nó neamh-infheidhmithe, beidh an fhoráil sin infheidhmithe mar sin féin a mhéid is mó a cheadaítear leis an dlí is infheidhme, agus measfar an chuid neamh-infheidhmithe a bheith ann. a scaradh ó na Téarmaí Seirbhíse seo, ní dhéanfaidh an cinneadh sin difear do bhailíocht agus in-fhorghníomhaitheacht aon fhorálacha eile a bheidh fágtha.


RANNÁN 16 - Críochnú

Mairfidh oibleagáidí agus dliteanais na bpáirtithe arna dtabhú roimh an dáta foirceanta nuair a fhoirceanntar an comhaontú seo chun gach críche.

Tá na Téarmaí Seirbhíse seo i bhfeidhm mura rud é agus go dtí go bhfoirceannann tusa nó sinne. Is féidir leat na Téarmaí Seirbhíse seo a fhoirceannadh am ar bith trí chur in iúl dúinn nach mian leat ár Seirbhísí a úsáid a thuilleadh, nó nuair a scoirfidh tú de bheith ag úsáid ár suíomh.

Má theipeann ort inár mbreithiúnas aonair, nó má tá amhras orainn gur theip ort, aon téarma nó soláthar de na Téarmaí Seirbhíse seo a chomhlíonadh, féadfaimid an comhaontú seo a fhoirceannadh am ar bith gan fógra agus fanfaidh tú. faoi ​​dhliteanas i leith na suimeanna go léir atá dlite suas go dtí an dáta foirceanta agus an dáta sin san áireamh; agus/nó rochtain ar ár Seirbhísí (nó aon chuid díobh) a dhiúltú duit dá réir.


ALT 17 - AN COMHAONTÚ IOMLÁN

Ní tharscaoileadh ceart nó soláthar den sórt sin é mainneachtain orainn aon cheart nó soláthar de na Téarmaí Seirbhíse seo a fheidhmiú nó a fhorghníomhú.

Is ionann na Téarmaí Seirbhíse seo agus aon bheartais nó rialacha oibríochta a phostálaimid ar an suíomh seo nó maidir leis an tSeirbhís an comhaontú agus an tuiscint iomlán idir tú féin agus sinne agus rialaíonn siad d’úsáid as an tSeirbhís, ag ionadú aon réamhúsáide nó comhaontuithe, cumarsáidí agus tograí comhaimseartha, bídís ó bhéal nó i scríbhinn, idir tú féin agus sinne (lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do, aon leaganacha roimhe seo de na Téarmaí Seirbhíse).

Ní dhéanfar aon débhríochtaí i léiriú na dTéarmaí Seirbhíse seo a fhorléiriú i gcoinne an pháirtí dréachtaithe.


ALT 18 - AN DLÍ RIALAITHE

Beidh na Téarmaí Seirbhíse seo agus aon chomhaontuithe ar leith trína gcuirimid Seirbhísí ar fáil duit á rialú ag na dlíthe agus á bhforléiriú de réir na ndlíthe.


ALT 19 - ATHRUITHE AR THÉARMAÍ SEIRBHÍSE

Is féidir leat an leagan is déanaí de na Téarmaí Seirbhíse a athbhreithniú am ar bith ar an leathanach seo.

Coimeádaimid an ceart, dár rogha féin amháin, aon chuid de na Téarmaí Seirbhíse seo a nuashonrú, a athrú nó a athsholáthar trí nuashonruithe agus athruithe a phostáil ar ár suíomh Gréasáin. Is ortsa atá an fhreagracht seiceáil a dhéanamh ar ár suíomh Gréasáin ó am go chéile le haghaidh athruithe. Is ionann do úsáid leanúnach nó rochtain ar ár suíomh Gréasáin nó ar an tSeirbhís tar éis postáil aon athruithe ar na Téarmaí Seirbhíse seo agus glacadh leis na hathruithe sin.


MÍR 20 - EOLAS TEAGMHÁLA

Ba cheart ceisteanna faoi na Téarmaí Seirbhíse a sheoladh chugainn ag sales.fashionray@gmail.com.

.

What are you looking for?